طرح بهبود مدیریت آموزشگاهی خراسان شمالي

مدیریت تغییر - شيروان

انواع تغيير

نویسنده مقاله :فرزانه شاهین فر

•   تغيير تدريجي : تغييري است كه به تدريج در يك دورة طولاني با نرخ ثابت يا با نوسانات جزئي اتفاق مي افتد . اين نوع تغيير ممكن است تعداد زيادي از افراد يا فقط عدة معدودي را در بر گيرد ، اما به هر حال به عنوان يك برنامة تغيير سراسري و نامحدود در جهت بهسازي كيفيت محصولات و خدمات ، كاهش هزينه ها و ارتقاي بهره وري بسيار اثربخش است.

•   تغيير بنيادي : تغييري است شديد كه بطور ناگهاني و با اثرات كاملا" مشخص رخ مي دهد . و در اغلب موارد در مقياس وسيع رخ مي دهد . با توجه به اثرات شديد ناشي از اين نوع تغيير ، قبل از اعمال هر گونه تغيير بنيادي ، بايد برنامه ريزي كرد و براي كاهش خطرات احتمالي ، كليه راه حل هاي موجود را بررسي نمود .  

•   تغيير برنامه ريزي نشده : اين نوع تغيير به صورت خود به خودي يا تصادفي و بدون اينكه عاملان تغيير متوجه شوند رخ مي دهد . اينگونه تغيييرها مي تواند شكننده باشد مانند يك اعتصاب كارگري كه موجب بسته شدن يك واحد توليدي مي شود ، يا سودمند باشد مانند تضاد ميان دو نفر كه به برقراري يك رويه جديد براي اطمينان از جريان روان كارها ميان دو بخش مي انجامد .

•  تغيير برنامه ريزي شده : اين نوع تغيير بر اساس برنامه از قبل طراحي شده و با تلاش عاملان و مجريان تغيير ايجاد مي شود ، تغيير برنامه ريزي شده را مي توان پاسخ مستقيم به شناخت ضعف عملكردها دانست . شكاف عملكرد كه اختلاف ميان وضع موجود و مطلوب را نشان مي دهد مي تواند نشان دهندة مسائلي باشد كه بايد حل شوند .يا فرصتهايي كه بايد مورد بهره برداري قرار گيرند .

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:52  توسط   | 

تحول در آموزش و پرورش ضرورت يا اضطرا

گردآورنده: لیلا انصاری آستانه

از بارزترین خصوصیات عصر حاضرمی توان به تغییرات وتحولات شگرف ومداوم درطرزتفکر،ایدئولوژی،ارزش های اجتماعی،روش های انجام کاروبسیاری ازپدیده های دیگرزندگی،اشاره کرد.به همین سبب امروزمدیران باجوسازمانی پر ابهام،پویاودر حال تحول روبرو هستند.

این مقاله در پی بیان ضرورت واهمیت تحول در سازمان ها بویژه آموزش وپرورش شده است.در این راستا ازبیانات ارزشمندمقام معظم رهبری که برخاسته ازنگرش وانتظارات ومطالعات ایشان است و مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش ونگاه صاحبنظران به این موضوع،بهره برداری شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:46  توسط   | 

تغییر و مدیریت آموزشی

طاهره کامکار

نظام آموزشی به مرور  زمان پی می برد که در شرایط پیچیده امروز بدون  مدیریت و رهبری

موثر قادر  نخواهدبود که پاسخگوی مسئولیت  های فزاینده   خویش باشد از یکسو با آشکار شدن اهمیت آ موزش و پرورش  در جامعه مردم ,  روز به روز  نسبت به مسائل  مرتبط با  آموزش و پرورش    حساسیت  بیشتری پیدا می کنند و از این رو نوع آموزش و پرورش  و شیوه ی عملکرد  مدارس در معرض پرسش قرار می گیرد . تقاضای خدمات آموزشی   , تنوع

و گوناگونی پیدا می کند و شیوه های سنتی آموزشی  را از لحاظ تعریف روشن   و هدفها و   روشهای خود   دچار مشکل می سازد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 15:12  توسط   | 

مفهوم تغيير ونوآوري در آموزش وپرورش

 خانم تنهایی

تعريف تغيير؛ تغيير ايجاد هر چيزي است كه با گذشته تفاوت داشته باشد؛ از اين رو برخي معتقدند كه تمامي نوآوري ها منعكس كننده يك تغييرند، ولي تمامي تغييرها، نوآوري نيستند

تغيير اساس آفرينش وهستي است تغيير جزئي از جوهر انساني است که از بدو خلقت آدمي مطرح است بحث تغيير ونوآوري در قرن حاضر بحث دناي علم است وعصر امروز عصر تغييروعصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي واجتماعي واقتصادي وعصر نوآفريني ونوآوري است ،جهان امروز با شتاب فوق العاده اي در حال تحول ودگرگوني است ودامنه معرفت دانش وفن اوري به سرعت فزوني مي گيرد.

از سازمانهايي که امروزه بيشتر از ساير سازمانها در زمينه خلاقيت ونواوري مسئوليت دارند سازمان آموزش وپرورش است زيرا آموزش وپرورش زير بناي اصلي وعمده شخصيت وديدگاههاي مردمي ورشد ابعاد وجود آدمي است .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 7:10  توسط   | 

نقش دانش و مهارت مدیران آموزشی در مدیریت تغییر

محمد علی حیدری

نقش مديران آموزشي در همسوسازي كاركنان با تغيير سازماني در دنياي پرشتاب امروز ، امري است اجتناب ناپذير زيرا حداقل براي بقاء و حفظ جايگاه رقابتي خود ناگزير از تغييرهاي پياپي و بعضاً بسيار بنيادي هستند در اين ميان آنچه مهم است كه با مديريت صحيح، تغيير را به نفع سازمان رهبري كنيم. در اين راستا يكي از مهمترين بخشهايي كه بايد تغيير را درك كرده و با سياستهاي تغيير سازمان همسو بشوند كاركنان سازمان مي­باشند كه به اين منظور مديران آموزشي بايد  با فراهم سازي مقدمات تغيير، از طريق کسب مهارتهای تغییر، شناخت معيارهاي اجرايي تغيير، انتخاب سبك مناسب مدیریت تغيير و آغاز فرآيند تغيير از خودشان و بوسيله پرمعنا كردن تغيير براي كاركنان با پررنگ جلوه دادن موفقيتها، تجسم دنياي بعد از تغيير و استفاده از مثال و الگو همچنين با درگير كردن همه افراد در فرآيند تغيير و با جهت دهي و تقويت تغيير؛ از طريق استفاده از تيم ائتلاف قوي رهبري، تغيير فرهنگ سازمان  و انجام اعمال نمادين  و نهايتاً با شناخت علل و شيوه­هاي برخورد با مقاومتهاي صورت گرفته در قبال تغيير، مسير تغيير را براي كاركنان هموار سازند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 7:7  توسط   | 

وبلاگ نگاه نو

وبلاگ نگاه نو

طراحی : محسن نامدار

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 17:46  توسط   | 

آثار رسیده

نام وبلاگ:نوآوری مطلوب

 طراحی : مهسا قلیچی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 21:33  توسط   | 

سند تحول بنيادين شاخص ترين شاهدمثال تغير

فریدون سیاوشی -معاونت آموزش و نو آوری آموزش و پرورش شیروان

امروزه تغيير يكي از عوامل مهم و موثر در مديريت موفق محسوب مي شود و مسئولان و مديران بايد نگرش و ديد مثبتي نسبت به تغيير و ضرورت آن داشته باشند.

تغيير ضروري است و اعتقاد و ايمان به تغيير  ضروري تر ، هر تغييري با مقاومت همراه است و مقاومت در برابر آن در بعضي موارد هزينه هاي زياد و جبران ناپزيري به دنبال خواهد داشت .

شناسايي علل تغيرات مهم است و در تغييرات جايي براي اعتراض و انتقاد  پيش بيني گردد و براي پاسخگويي مدارك و شواهد مسنتد جمع آوري گردد اطلاع رساني تغييرات مهم واجب و آموزش نيروي انساني ضروري تر.

 و بايد طوري اقدام نموده كه حمايت عمومي  جذب گردد كه حمايت عامل موثر در موفقيت پروژه هاي تغيير است .

سند تحول بنيادين شاخص ترين شاهد مثال است . همه مديران ارشد و مسئولان در راستاي لزوم  تحول آموزش و پرورش به تحول  و تغيير و ضرورت آن اعتقاد  و ايمان پيدا كرده اند چون رهبر معظم فرمودند : آموزش و پرورش ما نياز به تحول دارد.

بعضي ها در مقابل سند تحول بنيادين و تغييراتي  كه در راستاي آن انجام مي شود  مقاومت كردند و آنرا نپذيرفتند ولي ادله مستند و شواهد  و مدارك مورد قبول چاره اي جز همراه شدن را نداشت .


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 21:29  توسط   | 

آثار رسیده

وبلاگ : http://changemanag.blogfa.com

طراحی : حمیده محمد زاده

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 1:34  توسط   | 

آثار رسیده

وبلاگ :http://behboodamozesh.blogfa.com

قربانعلی دادپند

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 1:14  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان مقاله :مفهوم نو آوری و تغییر

نویسنده : سارا فیروزه

در فرهنگ لغت معين، تغيير به معني گردانيدن، ديگر كردن، دگرگون ساختن و تغيير دادن به معني دگرگون كردن، از حالي به حال ديگر در آوردن آمده است.تحول سازمان فعاليت يا تلاشي است بلند مدت كه از سوي مديريت عالي حمايت و هدايت مي شود، اين تلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم انداز فعلي و آتي سازمان، توانمند سازي اعضاء، يادگيري فرآيند حل مسئله، از طريق مديريت فرهنگ سازمان، با تاكيد خاص بر فرهنگ گروههاي كاري رسمي و ديگر انواع گروهها و بكارگيري نقش مشاور  تسهيل كننده  و تئوري و فنون علوم رفتاري و پژوهش در عمل صورت مي پذيرد.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 1:9  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان مقاله : مدیریت و رهبری تغییر در سازمان

نویسنده : شعبان حسن زاده

تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد كه به ایجاد سازمانهایی كه به سمت فعال كردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط كار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند كه برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یكی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یكی از مشكل‌ترین وظائف مدیــــران پیشرو است.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:58  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان مقاله : خانواده

نویسنده :سارا فیروزه

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع، از مذهبی و غیر مذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است؛ و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با این که هسته ای کوچک از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد.

.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:53  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان مقاله: عوامل تسهیل کننده فرآیند نوآوری   

  نویسنده: محمدایزانلو

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:49  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان مقاله:مدیریت مقاومت در برابر تغییر

نویسنده گان: مهری بغنی - سیده محدثه شاکری


+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:47  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان 1 :مدیریت خلاق در آموزش و پرورش

 عنوان 2 :مدیریت مقاومت در برابر تغییر  

مهندس رمضانعلی قدیمی- فاطمه حسن زاده

با توجه به اهمیت مدیریت آموزشی لزوم خلاقیت در زمینه‌های مختلف آن احساس می‌شود. دراین مقاله به خلاقیت مدیران آموزشی در برخی زمینه‌ها از قبیل هدایت و رهبری، نظارت، سازماندهی، هدفگذاری و برنامه ریزی اشاره شده است.

علاوه بر این به مهارتهای مدیران که شامل مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی است، نیز اشاره‌ای داشته‌ایم زیرا افکارها در خلأ شکل نمی‌گیرد و باید زمینه‌ای برای بروز خلاقیت پیدا شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:5  توسط   | 

آثار رسیده

مقاله:تغییر و تحول در آموزش و پرورش

نویسنده : زهرا صانعی

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:3  توسط   | 

آثار رسیده

مقاله :     مدیریت مشارکتی ابزار نو آوری و بسیج اندیشه ها

نویسنده :  زهرا عصمت دار مقدم

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 22:1  توسط   | 

آثار رسیده

وبلاگ : بهبود مدیریت آموزشگاهی

طراحی:اکرم صفدری

http://www.shirvan-ap.blogfa.com

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 7:45  توسط   | 

آثار رسیده

عنوان وبلاگ : تغییر و نوآوری

طراح و نویسنده:فرناز قاسم زاده

http://shirvanchange.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:5  توسط   | 

مدیریت تغییر چند وجهی.

مدیریت تغییر چند وجهی... change management

دیگر دوران مديريت بر تغييرات اندك در محيطهاي نسبتاً باثبات به سر آمده است

نبی آبکنار

بيست سال قبل يا بيشتر، مديران در مقوله فعاليتهاي كاري و ايمني شغلي، يك سري از تغييرات اساسي را تجربه كرده اند. ديگر دوران مديريت بر تغييرات اندك در محيطهاي نسبتاً باثبات به سر آمده و جاي خود را به محيطهايي داده كه نه تنها پيوسته اند بلكه تغييرات چندگانه نيز بايد به طور همزمان مديريت شوند. مقاله حاضر از تجربيات نگارندگان آن استخراج شده تا محيطهاي متغير چندبعدي را براي درك شكلهاي متفاوت تغيير، نيروهاي موجود بين آنها و چگونگي انتخاب بهترين روش مديريت اينگونه تغييرات ازطريق رهبري موثر، تشريح كند.

مديريت تغيير

صاحبنظران بي شماري، مديريت تغيير را از جنبه هاي گوناگون موردتوجه قرار داده اند. »كورت لوين«، ديدگاه سه مرحله اي شامل: خروج از انجماد - تغيير - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پايداري را ارائه داد.
 این مقاله در ماهنامه تدبیر به چاپ رسیده است.

منبع: www.theworkingmanager.com/21 july 2004

جهت مطالعه متن کامل به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:57  توسط   | 

خلاصه کتاب

مدیریت تغییر سازمانی
پروفسور دنیس. تی جف
منبع :مدیر یار
خلاصه كتاب: ترجمه ی: دکتربهزاد رمضانی: مقدمه: ما در زمانی زندگی می کنیم که تغییر در سازمان ها به صورت امری روزمره درآمده است. در این میان ادغام ها، بلعیده شدن ها، گسترش های بی مورد، تخطی از قوانین، تعدیل نیرو، ورود فناوری نوین و افزایش رقابت از نمونه تغییراتی است که هر روزه با آن روبرو می شویم. در این شرایط سخت شما به عنوان یک مدیر و رهبر همواره برای حفظ عملکرد خود تحت فشار هستید و کارکنان نیز ممکن است در حالت سردرگمی، مقاومت و دلسردی به سر ببرند. از طرفی وفاداری شرکت نسبت به کارکنان و ارتقاء مستمر شغلی هم دیگر به عنوان پاداشی برای عملکرد یافت نمی شود. پس در این شرایط به نظر شما برای ایجاد یک گروه کاری برانگیخته و بهره ور چه بایدکرد؟
مهارت ها و روش هایی که کمک می کند می تواند اینکونه باشد که باید:
  جهت مطالعه متن کامل خلاصه کتاب به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:34  توسط   | 

راهکار هایی در مهندسی تغییر

بیست راهکار در مهندسی تغییر

منبع :مدیر یار

1- تغییر در شیوه ها وانعطاف لازم برای ایجاد این تغییر رمز بسیار خوبی برای موفیت بشمار می آید .

2- اگر کاری را که همیشه انجام داده اید انجام دهید به همان نتیجه ای می رسید که قبلاً رسیده اید اگر نتیجه دیگری می خواهید کاری دیگر انجام دهید .

3- ابتدا مشخص کنید و باور کنید که چیزی وجود دارد که باید تغییر کند .

متغیر را بشناسید ، تازمانی که باور نکنید چیزی باید تغییر کند هیچ اتفاقی نمی افتد .

جهت مطالعه سایر راهکار ها به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:24  توسط   | 

آثار رسیده

رابطه  دانش ومهارت مدیران آموزشی ومدیریت تغییر

محمد سیاح ورگ - عفت وحیدی مطلق

درعصرماقدرت وتوانایی بالقوه آموزش وپرورش برای ترقی وپیشرفت ، ملت ها آشکارشده است . در نظام آموزش و پرورش بویژه مدارس ، نقش و فعالیت مدیران از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا کار آنان در ارتباط مستقیم با انسانهاست و کار با انسان همیشه پیچیدگی خاص خود را دارد. یکی ازموضوعات مهم که باید مورد توجه اموزش وپرورش قرارگیرد، ایجادشرایط وزمینه لازم برای افزایش دانش ومهارت مدیران  است. آموزش ،ارتقای علمی وحرفه ای و به روزرسانی دانش ومهارت مدیران ؛امری ضروری است.موضوع مدیریت تغییر ، یکی از موضوعاتی است که در ادبیات مدیریت توجه دیگران را جلب کرده است به ویژه در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی ، رویداد « تغییر» به صورت خیلی مهم زندگی شخصی و سازمانی در آمده است .مدیران آموزشی نباید خود تنها در قید و بند یک چارچوب قرار داده و بدون هیچگونه تغییر ی به برنامه های از پیش تعیین شده بپردازند بلکه باید در چارچوب وظایف خود دانش ومهارت  را در راستای تحقق هدف مورد نظر پیاده کنند.

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 23:4  توسط   | 

آثار رسیده

مقاله: بهبود مدیریت آموزشگاهی

نویسنده : زینب لطیفیان

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:50  توسط   | 

آثار رسیده

وبلاگ :مدیریت تغییر 90

طراحی : علی احمدزاده

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 0:46  توسط   | 

مقالات رسيده

 عنوان  :  مبانی نظری تغییرونواوری

نويسنده : سارا باقریان دبیر ادبیات فارسی

تعریف نوآوری

نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. تعاریف مختلفی از نوآوری ارائه شده‌است. پیتر دراکر[پانویس ۶] نوآوری را همانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکـــوشی همه دست اندرکاران می‌داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. مایکل تاشمن[پانویس ۷] نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی‌های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن‌ها برسند.[۵] خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقراری روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائلی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نمی گیرد. البته نوآوری در سایه نبوغ محض هم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن‌ها، از راه جستجوی آگاهانه و هدفمند فرصت‌های کمیاب به نتیجه رسیده‌اند. هالت[پانویس ۸] اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. در ادامه توضیح می دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 6:53  توسط   | 

نقش دانش و مهارت مدیران آموزش وپرورش در مدیریت تغییر

 

نقش دانش و مهارت مدیران آموزش وپرورش در مدیریت تغییر

در جامعه فراصنعتی امروز، سازمانها برای بقا و پویایی خود لاجرم نیازمند به انجام کوشش هایی هستند که تغییروتحول معرف مناسبی برای مجموعه آنهاست . دراین میان ، سازمان های آموزشی عملاً سازمانهای تغییر ومدیریت آنها مدیریت تغییر محسوب می گردد . هدف این مقاله ارائه نقش دانش ومهارت مدیران در آموزش وپرورش . در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای تحقق هدف فوق پیشنهاد می کندو همچنین نمونه مواردی که در هر مرحله از مدیریت تغییر ( درک تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر و تثبیت تغییر ) با ید مورداستفاده یک سازمان درجهت مدیریت تغییر مورد استفاده قرار گیرد موردبحث و بررسی قرار خواهدگرفت.

مقدمه

در دنیای رقابتی و پر تغییر امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. با این وجود سرعت این تغییرات، به دلیل مقاومت کارکنان سازمان ها در برابر تغییر کافی نیست و بسیاری از سازمان ها در چنین مواقعی دچار مشکلات بسیاری شده اند. یافته های پژوهش اخیر چگونگی ایجاد یک تغییر سازمانی موفق را نشان می دهد. هدف این مقاله بررسی مهارت های مدیریت تغییر در آموزش وپرورش می باشد . کرت لوین برای ایجاد تغییر سه مرحله را در نظر می گیرد: خروج از انجماد - تغییر - و سپس انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری را ارائه داد.
مدیریت تغییر : مدیریت تغییر عبارت است از فرایندمستمر وپویای ایجاد آمادگی برای تغییر ، برنامه ریزی تغییر ، اجرای برنامه تغییر ،و حفظ و نگهداری تغییر (تثبیت و پایداری تغییر
مدیریت تغییر، شامل چهار مرحله است

متن كامل در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 1:28  توسط   | 

مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن

 

مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن 
مولف : بهرام خان مختاری


خلاصه كتاب: مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن - تلخيص:  مهدی جدی - مقدمه: تنها چیزی که تغییر نمی کند ، خود تغییر است . در فعالیتهای عادی روزانه ، آنچه که زمینه موفقیت افراد را فراهم می آورد شناخت و آگاهی داشتن به اوضاع و احوال خود و محیط پیرامون می باشد . هر روز افکار جدیدی خلق می شوند ، ایده های نو باعث خلاقیت های جدید و در نتیجه باعث بوجود آمدن ابداعات و اختراعات بدیع و شگفت انگیز می شود .
همه این اتفاق ها در نتیجه ایجاد تغییر بوجود می آید و افراد آشنا به این فن ( یعنی تغییر ) نه تنها در طوفان حوادث غرق نمی شوند ، بلکه می توانند با استفاده از این مهارت مانند موج سوارانی ماهر از آن سواری گرفته و لذت برند و خود را به آن جایی برسانند که می خواهند بروند ، نه آن جایی که موج آنها را می برد .
کتاب مدیریت تغییر با نگرش اندیشیدن قبل از انجام دادن ، راز و رمز استفاده از فرصت های تغییر و مدیریت را می آموزد .
نویسنده کتاب ، پایداری ، ریسک پذیری ، مثبت اندیشی ، آموزش و پذیرفتن و همراستایی با تغییرات را رمز موفقیت می داند و همه را با این آیه قرآن بشارت می دهد که : ان مع العسر یسرا ، که پس از هر سختی آسانی وجود دارد و اقدام به هر کاری همراه با مشکلات است و تنها ساده اندیشان انتظار دارند که همه چیز بر وفق مرادشان باشد .

متن كامل تلخيص كتاب در ادامه مطلب

منبع:مدير يار


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 1:12  توسط   | 

رهبران تغيير

 

رهبران تغيير
نويسنده: پيتر اف. دراكر
مترجمان: حميد رحيميان و محمدرضا بابائي 

امروزه در مورد غلبه بر مقاومت در برابــــر تغييرات، كه تا 10 يا 15 سال پيش از متــــداول ترين موضوعهاي كتابهاي مديريت و سمينارهاي مديريتي بود، كمتر مي شنويم. هر شخص تاكنون پذيرفته است كه تغيير غيرقابل اجتناب است. اما هنوز هم تلويحاً گفته مي شود كه تغيير مانند مرگ يا ماليات است كه بايستي تا آنجا كه امكان دارد به تاخير بيفتد و هيچ تغييري همواره كاملاً مطبوع نخواهد بود. اما در يك دوره تغيير ناگهاني و وسيع، همانند آنچه كه در آن زندگي مي كنيم، تغيير همه گير و طبيعي خواهد بود. مطمئناً تغيير رنج آفرين و همراه با ريسك است و از همه بالاتر نيازمند تلاش زياد و سخت خواهد بود. اما چنانچه سازمان رهبري تغيير را وظيفه خود نداند، (اعم از آنكه سازمان تجاري، يك دانشگاه و يا يك بيمارستان باشد) نجات نخواهد يافت. در يك دوره سريع تغيير بنيادين، فقط سازمانهايي نجات خواهند يافت كه رهبران آن اهل تغيير باشند. بنابراين، يك چالش مهم قرن بيست ويكم براي مديران، آن خواهد بود كه سازمان آنان به يك رهبر تغيير، تبديل شود. امروزه صحبتهاي زيادي در مورد يك سازمان نوآور وجود دارد اما سازماندهي سازماني كه پذيراي نوآوري باشد - حتي سازماندهي آن براي نوآوري - كافي نيست تا بتوان آن را به رهبر تغيير تبديل كرد. براي رهبر تغيير بودن، لازم است تمايل و توانايي تغيير آنچه را كه اكنون در حال انجام است داشته باشيم و همچنين توانايي براي انجام كارهاي جديد و مختلف نيز در ما باشد. براي دستيابي به اين هدف، نياز به بكارگيري سياستها و انجام اعمالي است كه باعث شود زمان حال، آينده را بسازد.

جهت مطالعه متن كامل به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:47  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر